Aktuálně v MS ZEYEROVA

  • Jsme na

Důležité doplňující informace o provozu Mateřské školy Zeyerova v období mimořádných opatření od 25.5.2020

Date: Květen 20, 2020 Author: Ucitelka Categories: Aktuálně v MS ZEYEROVA, Co se děje u Ježků, Co se děje u Kočiček, Co se děje u Kuřátek, Co se děje u Pejsků, Co se děje u Ptáčků, Co se děje u Žabiček, Připravované akce 0

• Do 7:00 hod a od 16:00 hod. budou děti spojeny ve třídě Kuřátek (jako za běžného provozu)

• Z provozních důvodů (chybějící p. učitelek) je třída Pejsků rozdělena do ostatních tříd, a to až do konce června. Vzhledem k omezení počtu personálu, předpokládáme že umístění dětí potřebují především zaměstnaní rodiče!

• Do MŠ budou přijaty pouze děti, které jsou naprosto zdravé a nevykazují známky respiračního nebo jakéhokoliv jiného onemocnění.

• Při nástupu dítěte do mateřské školy, nezapomeňte předat vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“ a „Podmínky provozu“ (viz. web školy – Dokumenty)
Pokud nemáte možnost vytisknout, budou tiskopisy k dispozici u paní učitelek ve třídě.
! Bez podepsaných dokumentů nebude vstup dítěti do školy umožněn !

• Dohlédněte na to, aby děti do MŠ nenosily žádné osobní hračky ani plyšáky na spaní.

• V případě nemoci dítěte, nebude vzhledem k mimořádným hygienickým opatřením, umožněn výdej stravy do jídlonosičů.

• Povinné předškolní vzdělávání není v této době vyžadováno, nepřítomnost bude automaticky omluvena.

• Rodičům dětí, které do MŠ nenastoupí bude školné prominuto.

Odeslat