Kočičky

  • Jsme na

Kočičky

Charakteristika 1. Třídy – Kočičky

Pedagogickou činnost zajišťují dvě učitelky – Lucie Burianová, Kristýna Drdáková, které se střídají ve směnách. Během pobytu venku jsou přítomny vždy obě učitelky. Třída se nachází v přízemí budovy a je propojena krátkou chodbičkou se třídou Kuřátek. Naše třída je velmi prostorná s možným přístupem na vlastní terasu.
Třída je materiálně vybavená dle potřeb a možností dětí. Děti mají k dispozici dostatek dětských knih, lego, dřevěné a molitanové kostky, různé druhy stavebnic, puzzle, auta, kočárky s panenkami, herní koutek – obchod a dopravní hřiště, plyšové hračky, umělohmotná zvířátka, kuchyňku s nádobím, pexeso, magnetickou tabuli. Během roku se snažíme naši třídu doplňovat novými didaktickými pomůckami. Nové hračky dostávají děti pod vánoční stromeček.

Třídní rituály

Oslava narozenin

Oslavenec sedí na narozeninové židli a má na hlavě královskou korunu a rozdává dětem bonbóny, které přinesl kamarádům. Všichni mu zazpíváme písničku (Uhlíř, Svěrák: „Lída má narozeniny“, obměňujeme křestní jména) a jednotlivě mu přejeme. Každý, kdo popřál, dostane od oslavence bonbón.

Vánoční besídka

Před vánočními prázdninami připravíme pro maminky, tatínky vánoční besídku plnou básniček a písniček, které jsme se naučili – vždy v tematickém bloku.

Karneval

Děti si přinesou z domova masky a s nimi se pak představí v jednotlivých třídách. Poté následuje diskotéka s pohoštěním.

Mezinárodní den dětí

Je to den plný her a soutěží na školní zahradě. Děti dostanou za každou hru či soutěž, které se zúčastní sladkou odměnu. Nejsou poražení, všichni vyhrávají.

Loučení se školním rokem

Paní učitelky pohostí děti nanukovým dortem a „rychlými špunty“ a společně oslaví konec školního roku.