Zápis

  • Jsme na

Zápis

Počet přijímaných dětí pro šk. rok 2020-2021:    41 dětí

Pozn.: Počet přijímaných dětí se může změnit v závislosti s nevyřízenými podanými žádostmi o odkladech povinné školní docházky našich předškoláků.

Ve středu 16.4.2019 v časech 9:00 , 10:00 hod. a ve 14:00 hod Vás zveme na Den otevřených dvěří. Máte-li zájem prohlédnout si a  dozvědět se více o naší MŠ, přijďte v těchto  časech k pavilonu „B“, třídy Pejsků.  Rádi vás areálem provedeme.

 
Získávání tiskopisu a vyplňování žádosti:  od 6.4. – 30.4.2209

Nemáte-li,přístup k internetu, lze využít tyto možnosti  :

1) odboru školství a tělovýchovy magistrátu města
v pracovních dnech a  úředních hodinách( Po, Stř. 9:00-11:00 a 13:00-15:00 hod., Pá 9:00-11:00 hod.) 3.patro, číslo dveří 330, budova Magistrátu města, nám. Přemysla Otakara II. 1,2.
(zadávání do počítače včetně vytištění žádosti pro Vámi vybranou MŠ)

2 ) v mateřské škole 23.4.2020 od 10:00-12:00 hod. a od 14:00-16:00 hod. v uvedeném čase Vám bude  umožněn přístup k počítači k vyplnění žádosti.

Je nutné mít kartičku zdravotní pojišťovny přihlašovaného dítěte s sebou.

Žádost musí být ve všech výše uvedených možnostech vyplněna v elektronické podobě a vytištěna.

 

Sběr žádostí ve dnech 4.5. – 5.5.2020 v  8:00 – 12:00 hod.   13:00 – 16:00 hod., v  kanceláři zástupkyně MŠ

Rodiče osobně  doloží:
-  žádost
-  kopii lékařského potvrzení ( originál se odevzdává v MŠ, kde bude dítě přijato )
-  zdravotní kartu pojišťovny dítěte
-  občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém bydlišti dítěte
-  rodný list dítěte

Pro podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ nestačí pouze zaregistrovat a žádost vytisknout, je nutné ji v příslušné MŠ předat.

Využijte časovek:
Ve vstupní hale třídy Žabek ( pavilon B) je časový rozpis přijímání žádostí. Lze se zapsat ve dnech 22. a 23. dubna v čase 7:30 – 15:30 hod.
Ve dnech sběru žádostí pak přijít v den a hodinu, kterou jste si sami zvolili. Přednostně budou přijímány žádosti podle časovek, nezapsaní musí počítat s časovou prodlevou.


Nahlédnutí do spisu – dne  25.5. 2019 od 10:00 do 12:00 máte možnost v ředitelně mateřské školy ( hospodářský pavilon vchod od Mlýnské stoky) se seznámit  s podklady před vydáním rozhodnutí.

V zákonem stanovené lhůtě tj. do 30 dnů od zahájení správního řízení si všichni rodiče osobně vyzvednou v písemné podobě  rozhodnutí o přijetí  x  nepřijetí. Vyzváni budete způsobem uvedeným v žádosti.

Správní řízení bude probíhat do 5.6. 2020
pod registračním číslem bude  zveřejněn seznam přijatých dětí – na webových stránkách školy a hlavní  nástěnce.