Zápis

  • Jsme na

Zápis

Počet přijímaných dětí pro šk. rok 2017-2018:   43  dětí

Den otevřených dveří
ve středu 5.4. v časech 9:00,10:00 a 14:00 hod.Máte-li zájem prohlédnout si a  dozvědět se více o naší MŠ ,přijďte v těchto  časech k pavilonu „B“  , třídy Pejsků.  Rádi vás areálem provedeme.

 
Získávání tiskopisu a vyplňování žádosti:  od 3.4. – 28.4.2017

Nemáte-li,přístup k internetu, lze využít tyto možnosti  :

1) odboru školství a tělovýchovy magistrátu města
v pracovních dnech a  úředních hodinách( Po, Stř. 9:00-15:00, Pá 9:00-11:00) 3. patro, číslo dveří 330, budova Magistrátu města, nám. Přemysla Otakara II. 1,2.
(zadávání do počítače včetně vytištění žádosti pro Vámi vybranou MŠ)

2 ) v mateřské škole ve čtvrtek 27.4. v čase 10:00 – 12:00hod a od 14:00 – 16:00 hod.
ve výše uvedeném čase Vám bude  umožněn přístup k počítači k vyplnění žádosti.

Je nutné mít kartičku zdravotní pojišťovny přihlašovaného dítěte s sebou.

Žádost musí být ve všech výše uvedených možnostech vyplněna v elektronické podobě a vytištěna.

 

Sběr žádostí ve dnech 2.5. – 3.5.2017 v  8:00 – 12:00 hod.   13:00 – 16:00 hod.
V kanceláři zástupkyně MŠ
Rodiče osobně  doloží:
-  žádost
-  kopii lékařského potvrzení ( originál se odevzdává v MŠ, kde bude dítě přijato )
-  zdravotní kartu pojišťovny dítěte
-  občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém bydlišti dítěte
-  rodný list dítěte

Pro podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ nestačí pouze zaregistrovat a žádost vytisknout, je nutné ji v příslušné MŠ předat.

Využijte časovek:
Ve vstupní hale třídy Žabek ( pavilon B) je časový rozpis přijímání žádostí. Lze se zapsat ve dnech 24., 25., a 26. dubna v čase 7:30 – 15:30 hod.
Ve dnech sběru žádostí pak přijít v den a hodinu, kterou jste si sami zvolili. Přednostně budou přijímány žádosti podle časovek, nezapsaní musí počítat s časovou prodlevou.

Správní řízení bude probíhat od 9.5. – 2.6.2017

Dne  24.5. 2017 od 10:00 do 12:00 máte možnost v ředitelně mateřské školy ( hospodářský pavilon vchod od Mlýnské stoky) nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí.

V zákonem stanovené lhůtě tj. do 30 dnů od zahájení správního řízení si všichni rodiče osobně vyzvednou v písemné podobě  rozhodnutí o přijetí  x  nepřijetí. Vyzváni budete způsobem uvedeným v žádosti.
Ve čtvrtek 25.5.2017 bude pod registračním číslem zveřejněn seznam přijatých dětí – na web stránkách školy a hlavní  nástěnce.