Kritéria přijetí

 • Jsme na

Kritéria přijetí

Seznam kritérií pro školní rok 2017 – 2018

 1. Trvalý pobyt dítěte
  • v Českých Budějovicích:         600 bodů
  • mimo České Budějovice:              0 bodů
 2. Rok věku dítěte
  • pětiletí (předškoláci -musí být přijati VŽDY):            1600 bodů
  • čtyřletí:                      800 bodů
  • tříletí:                          400 bodů

 3. Den věku dítěte v roce
  • za každý den k 31. 8. 2016:                       0.5 bodů
 4. Sourozenec

  • již navštěvuje MŠ, případně základní školu, pokud je MŠ součástí ZŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2017):                  90 bodů
  • nenavštěvuje MŠ ,kam podáváte přihlášku                          0 bodů

Pozn: věk dítěte pětiletí, čtyřletí je počítán k 31.8.2017

sourozenec je počítán k 1.9.2017

ostatní údaje se uvádějí k datu podání žádosti (např. pobyt)

Pokud nemá dítě trvalý pobyt ani pobyt na území města České Budějovice a není pětileté, může být přijato do MŠ v případě dostatečné kapacity školy.